Wyliczenie składki to tylko kilka minut!

Zobacz teraz

Sprawca wypadku bez polisy OC

date_range 13:06:2017 label_outline Porady

 

Nie posiadanie aktualnej polisy OC wiąże się z wysokimi karami od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny). Ponadto w razie wypadku lub kolizji, sprawca bez aktualnej polisy OC może być zobligowany do pokrycia bardzo wysokich kosztów związanych z likwidacją szkody, a w przypadku wypadku również kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanych.

 

W sytuacji gdy sprawca kolizji lub wypadku nie posiada polisy OC, należne świadczenia zostaną wypłacone przez UFG. W tym celu możemy skorzystać z pomocy wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które przeprowadzi proces likwidacyjny i przekaże dokumentację do UFG.

 

Po przekazaniu dokumentacji, UFG wypłaci nam należne świadczenia. W sytuacji gdy posiadamy aktualną polisę AC, UFG może nie pokryć całości kosztów, a jedynie te koszty które nie zostały zaspokojone w ramach polisy AC. Fundusz powinien również pokryć straty spowodowane utratą zniżek na polisę AC.